Ακύρωση Παραγγελίας


Μπορείτε να προβείτε στην μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας σας, στέλνοντας e-mail έως και την χρονική στιγμή πριν πάρετε το ενημερωτικό e-mail που θα αναφέρει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή.


Οι τρόποι για την ακύρωση της παραγγελίας είναι δύο (2):


1. Στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση magnumbootsgr@gmail.com ζητώντας την ακύρωση της παραγγελίας και γνωρίζοντας τον αριθμό της

ή

2. Τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 8994808.